Πριν τους Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών υπήρχαν Γραφεία (Γ.Ε.Α.) σε κάθε Δήμο, με το ανώτερο κλιμάκιο την Πανελλήνιο Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (Π.Ο.Ε.Α.). Αργότερα, οι Οργανώσεις των Ε.Α. έγιναν Ν.Π.Δ.Δ.(Ν. 1301/82) υπό την εποπτεία του Υ.Ε.Θ.Α./ΔΕΠΑΘΑ, καταργήθηκαν τα γραφεία των Δήμων και έγιναν οι Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών σε κάθε Νομό (ΣΕΑΝ).